beats by dre cheap

[url=http://citat.blogger.ba/]Izreke koje su promjenile svijet[/url]

"Što ne želiš da drugi tebi učini, ne čini ni ti drugomu."  Konficije (551.-479.pne)

"Znam da ništa ne znam." Sokrat (oko 470.-399.pne)

"Dođoh, vidjeh, pobjedih." "Veni, vidi, vici." Gaj Julije Cezar (102.-44.pne)

"Cilj opravdava sredstva." "Finis santificat media." Niccolo Machiavelli (1469.-1527.g.)

"Mislim dakle jesam." "Cogito, ergo sum." Rene Descartes (1596.-1650.g.)

"Povratak prirodi!" "Retour a la nature!" Jean Jacques Rousseau (1712.-1778.g.)

"Rad oslobađa". "Arbeit macht frei."- natpis na ulazu u njemačke koncenracione logore

"Čovjek je osuđen da bude slobodan." Jean Paul Sartre (1905.-1980.g.)

"Vodite ljubav, a ne rat." "Make love, not war." John Lennon (1940.-1980.g.)

"Svijet je globalno selo." "The world as a global village." Marshall McLuhan (1911.-1980.g.)

"Svatko će u budućnosti imati svojim 15 minuta slave. " Andy Warhol (1928.-1987.g.) otac poparta


Objavljeno 19.12.2007.

best of blogger.ba
http://soe2.blogger.ba
08/01/2008 08:54